12 BANKA HAKKINDA REKABET KURUMU KARARI VE KARTEL TAZMİNATI

Rekabet Kurumu’nun 08.03.2013 tarih ve 13- 13/198-100 sayılı kararı ile 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla “kartel oluşturduğu” tespit edilmiştir. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/137 Esas 2014/139 Karar sayılı ve 05.12.2014 tarihli kararı, Rekabet Kurumu kararını hukuka uygun bularak, bankalarca açılan iptal davalarını reddetmiştir. İlgili karar Danıştay 13. Daire Başkanlığının 2015/2974 esas 2015/4612 Karar sayılı ilamı ile temyiz taleplerini reddetmiştir. Daha sonra ilgili kararla ilgili karar düzeltmeye başvurulmuş olup; dosya henüz kesinleşmemiştir. Birçok mahkeme kartel tazminatı talepli davalarında Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bekletici mesele yapmıştır. Karar düzeltme aşaması henüz tamamlanmadığı için de mahkemeler karar vermekten imtina etmektedir. Ancak İstanbul 12. Tüketici Mahkemesince bu konuda tüketici lehine verilmiş bir karar bulunmaktadır.

Devamı