İçeriğe geç

Kategori: Ceza Hukuku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE KARARA İTİRAZ

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi uyarınca; yargılama neticesinde sanık hakkında hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmektedir.

TEFECİLİK SUÇU

Yasaların izin verdiği kuruluşlar haricinde, kazanç elde etmek gayesi ile ödünç para verilmesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu tarafından suç olarak öngörülmüş olup, yasanın 241. Maddesinde açıkça “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” denilmekle suçun tanımı da yapılmıştır.