AV. ASİYE DEMİREL

Arabulucu Avukat

Hakkında

Kariyerine, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olarak başlayan Av. Asiye Demirel, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak tez yazım çalışmalarını sürdürmektedir.

Başta ceza hukuku olmak üzere, basın ve medya hukuku alanlarında uzmanlık kazana Demirel, mesleğe ilk adımını İşeri Hukuk Bürosu’nda öğrencilik yıllarında başlayan staj eğitimi ile atmıştır.

İstanbul’un köklü ve saygın hukuk bürolarından olan Banzaroğlu Hukuk Bürosu’ndaki beş yıllık mesleki deneyiminin ardından hukuk camiasında bağımsız olarak yer almaya başlamıştır. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı Arabuluculuk Siciline kayıtlı Arabulucu olan Demirel, aile hukuku ile de yakından ilgilenmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte müvekkillerinin sanal (online) ortamda kişilik haklarının ve itibarlarının korunması amacıyla birçok başarılı çalışmalarda da adına sıklıkla rastlanılan Av. Asiye Demirel, meslek etik kurallarına riayet ederek müvekkillerinin hak ve menfaatlerini gözetmeyi, sorunları/uyuşmazlıkları kısa sürede maksimum fayda ile çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir.

Değişen ve gelişen mevzuatı yakından takip eden Demirel, aktif olarak yer aldığı birçok eğitim programlarıyla mesleki gelişime de hassasiyet göstermektedir. Öte yandan Londra’da King Street College’da aldığı İngilizce dil eğitimi sayesinde bilhassa güncel AİHM kararlarını takip eden Demirel, AİHM’e bireysel başvurular hususunda da mesleki tecrübeye sahiptir.

Eğitim ve Sertifikalar

 • İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
 • TÜRAVAK İleri Eğitim Sertifika Programı - Bilişim Hukuku Sertifikası
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi - Kadın Hakları Eğitim Programı
 • Gayrimenkul Hukuku Derneği - Gayrimenkul Hukuku Eğitim Programı
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi - Kadın Hakları Eğitim Programı
 • İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi - “Sanık Müdafiliği ve Mağdur, Şikâyetçi, Katılan Vekilliği” Eğitim Sertifikası
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uzlaşma
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Avrupa Birliği Güvenlik Hukuku
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları Sertifikası
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Anayasa Açısında Polis Hukuku
 • Marmara Üniversitesi ve TMSF İşbirliği - II. Uluslararası Özel Hukuk Tahkim Sertifikası

Yetenekler

Ceza Hukuku 100%
İdare Hukuku 100%
Vergi Hukuku 100%
Aile Hukuku 100%
Basın ve Medya Hukuku 100%